Hur sätter vi upp vår utbetalningsprofil?

För att vi ska kunna betala ut pengar till er för medlemsfakturering, månadsgivare eller insamlingar,  behöver ni sätta upp er utbetalningsprofil (KYC). Det är en kundkännedomsprocess med vår teknikleverantör Ping Payments, där ett kundkännedomsavtal ska signeras. Det är Finansinspektionen (FI) som kräver det.

För att se er status och skicka efter avtalet går ni in i Klubbadmin > Ekonomi > Inställningar. Har ni en grön bock är utbetalningar aktiverade och ni är redo att ta emot utbetalningar. Har ni en gul bock betyder det att ni har skickat efter kundkännedomsavtalet, men att det inte är signerat. Personen ni angett som firmatecknare ska då ha fått ett mejl från avsändaren no-reply@oneflow.com. Om ni behöver hjälp med att ändra firmatecknare eller ge fler personer tillgång till avtalet kan ni mejla oss på support@laget.se


Vilka uppgifter behövs för kundkännedomsavtalet?
I dokumentet framgår det vilka uppgifter som behöver fyllas i, exempelvis kontaktuppgifter, organisationsnummer och kontoinformation. Föreningen behöver även skicka in tre olika filer:


- Kontobevis: Skärmbild eller PDF-utskrift från föreningens internetbank som både visar föreningens namn och kontonummer till bankkontot dit föreningen vill ha sina pengar utbetalda.
- Årsmötesprotokoll: Scannade eller fotade kopior på föreningens senaste årsmötesprotokoll, där val av styrelse framgår. Protokollen skall vara undertecknade och justerade.
- Konstituerande protokoll: Scannade eller fotade kopior på föreningens senaste konstituerande protokoll, där styrelsens sammansättning och föreningens firmateckning framgår. Protokollen skall vara undertecknade och justerade.

Vill ni veta mer om årsmöte eller det konstituerande styrelsemötet? Ladda ner filerna nedan.

Powered by Zendesk