Närvaro i campverktyget

I campverktyget läggs närvaro in automatiskt för de dagar ni lagt in i campen. Det vill säga att alla räknas som närvarande, så man behöver endast markera eventuell frånvaro.

För att markera frånvaro gör man följande.

  1. Logga in som administratör på klubbsidan och klicka på den orangea knappen ”Till klubbadmin” i den övre mörkblå rutan.
  2. Gå till Camper och navigera till aktuell camp.
  3. Gå till ”Deltagare”och sök efter aktuell person.
  4. Klicka på namnet så att personvyn öppnas.
  5. I modulen ”Frånvaro” längst ned till höger, markera de datum som personen varit frånvarande.

LOK-stödet skickas som en aktivitet per dag i camper, förutsatt att LOK-exporten är aktiverad. Om man kör en camp måndag-fredag så skickas det som fem aktiviteter. Se till att alla grupper har en ledare, för att ni ska ha rätt till LOK-stöd.

Läs mer om LOK-stöd här.

Powered by Zendesk