Giltighetstid för utdrag ur belastningsregistret

  1. Logga in som administratör på klubbsidan och klicka på den orangea knappen ”Till klubbadmin” i den övre mörkblå rutan.
  2. Välj ”Inställningar” i menyn.
  3. Klicka på ”Ändra” uppe till höger i den aktuella modulen.
  4. Välj Giltighetstid för hur länge utdraget ska gälla.
  5. Välj Varningstid för när det är påväg att löpa ut, så kommer systemet att varna att giltighetstiden är påväg att löpa ut.
  6. Välj att skicka automatiska mejl till ledare när varningstiden inleds, så de har möjlighet att hämta ett nytt utdrag.
  7. Spara!

 

Bra att veta:

Det finns i nuläget inga krav från Riksidrottsförbundet att man behöver kolla utdraget mer än en gång för varje person.

Giltighetstiden för utdrag gäller från det datum man satt intyget på aktuell person. Det vill säga om intyget sattes 1 januari 2022, så kommer giltighetstiden gå ut 1 januari 2023 om ni väljer att sätta det giltigt i ett år. Samma gäller då när "varningsmejlet" skickas ut om att intygets giltighet håller på att löpa ut, det räknas från det datum som intyget sattes.

Powered by Zendesk