Vad är det viktigaste jag som ledare behöver göra vid uppstart av ny grupp/lag?

 
 
Detta är nyckeln för ett fungerande användande.
  1. Lägg in alla aktiva under Medlemmar. Har den aktive egen mobil och e-post ska dessa fyllas i, annars lämnas fälten tomma till den dagen den aktive skaffar egen mobil och e-post.
  2. Lägg in samtliga målsmän per aktiv som medlem. Lägg till som egen medlem och välj rollen Förälder, då kan ni koppla föräldern till aktuell aktiv.
  3. Lägga in samtliga era aktiviteter under Aktiviteter så att de hamnar i kalendern.
  4. Närvarorapportera löpande alla aktiviteter.
  5. Löpande uppdatera med nyheter för att hålla alla välinformerade.

 

 

Ska_rmavbild_2021-09-02_kl._14.02.32.png

Powered by Zendesk