Hur aktiverar jag integrationen mot IdrottOnline?

För att aktivera LOK-stödsintegrering för laget.se i IdrottOnline behöver ni:

  1. Logga in på https://idrottonline.se/
  2. Klicka på "Administration" överst på sidan.
  3. Klicka på "Integration" längst ned till vänster.
  4. Klicka på knappen "+ Lägg till integration" till höger.
  5. I rutan nedanför: Välj "Import" som "Typ av integration" och välj "laget.se" i rullisten för "Integrationer"
  6. Aktivera.

När det är klart så har ni möjlighet att aktivera LOK-exporten till IdrottOnline på er klubbsidan. Logga in i admin och klicka på:

  1. LOK-stöd
  2. Underfliken "Export till IdrottOnline"
  3. Klicka på knappen "Aktivera Export"

Detta är något som endast behöver göras en gång. När exporten är aktiverad så exporteras sedan informationen löpande till IdrottOnline.

 

Powered by Zendesk