Hur lång tid tar det innan vi får pengar för inbetalda medlemsfakturor?

Vår teknikleverantör för medlemsfaktureringen (Billogram) håller inte på pengar utan betalar löpande ut för inbetalda medlemsfakturor. Nästföljande bankdag efter att de mottagit betalning för en medlemsfaktura så ska pengarna finnas på ert mottagarkonto. Utbetalningen sker var för sig och på ert giroutdrag ska dessa vara specificerade med belopp och fakturanummer som referens.

Varje steg tar oftast en dag. Exempel:
Medlemmen betalar sin medlemsfaktura tisdag.
Vår teknikleverantör Billogram tar emot betalningen onsdag.
Pengar finns insatta på ert mottagarkonto för medlemsfaktureringen torsdag.

Förutsättningen för att allt ska fungera enligt detta är att den som betalt angett medlemsfakturans korrekta OCR-nummer som betalningsmeddelande.

Powered by Zendesk