Hur lång tid tar det innan vi får pengar för inbetalda medlemsfakturor?

Detta gäller medlemsfakturor via vår ena teknikeverantör Billogram (före 2024-02-14).

Vår teknikleverantör för medlemsfaktureringen (Billogram) håller inte på pengar utan betalar löpande ut för inbetalda medlemsfakturor. Nästföljande bankdag efter att de mottagit betalning för en medlemsfaktura så ska pengarna finnas på ert mottagarkonto.

Är det endast en faktura som blivit betald så står fakturanumret som referens i utbetalningen.

Är det däremot två fakturor eller fler som blivit betalda samma dag så gör vår teknikleverantör en klumputbetalning. Det skapas då en utbetalningsrapport med specifikation på vilka fakturor som blivit utbetalda under "Rapport" > "Exportfiler".

Varje steg tar oftast en dag. Exempel:
Medlemmen betalar sin medlemsfaktura tisdag.
Vår teknikleverantör Billogram tar emot betalningen onsdag.
Pengar finns insatta på ert mottagarkonto för medlemsfaktureringen torsdag.

Förutsättningen för att allt ska fungera enligt detta är att den som betalt angett medlemsfakturans korrekta OCR-nummer som betalningsmeddelande.

Powered by Zendesk