Till vilka telefonnummer kan man skicka SMS?

Alla svenska mobilnummer oavsett operatör fungerar och är möjliga att skicka SMS till via vår SMS-tjänst.

Därutöver kan även vissa norska mobilnummer fungera. I övrigt fungerar inga andra utländska mobilnummer att skicka SMS till via vår SMS-tjänst.

Powered by Zendesk