Hur kan vi exportera våra medlemmar (till Excel)?

På klubbnivå: Använd ”Medlemsregistret”

Det är möjligt att exportera medlemmar genom dels medlemsregistret. Detta kan göras av personer som har behörigheten Klubbadministratör och/eller Medlemsansvarig.

För att exportera medlemmar:
1. Gå till Admin och vidare till Medlemsregistret
2. Sök fram aktuella medlemmar (använd filterknappen vid exempelvis sortering på ålder, kön och lag)
3. Markera antingen specifika personer en och en genom att bocka i rutan till vänster om namnet alternativt markera alla genom att bocka i rutan till vänster om ”Namn”.
4. När personer markeras tänds knappen ”Exportera” i listen ovanför. När man klickar på den laddas en excelfil med valda medlemmar per automatik.

På lagnivå: Använd ”Adresslista”

Det går även att exportera medlemmar direkt i laget för de som har Silver- eller Guldpaket. Detta kan en lagadministratör göra genom att gå till Admin > Medlemmar > Adresslista.

Där går det sedan att välja, genom att bocka i rutorna, vilka roller samt vilka uppgifter man vill exportera. Exempelvis ”spelare med personnummer och e-postadress”. När man sedan klickar på ”Exportera” laddas per automatik en Excelfil ned med den valda informationen.

Powered by Zendesk