Varför blir medlemslistan blank?

Om du använder webbläsaren Chrome och det är som så att medlemslistan försvinner under "Medlemmar" när du klickar där så beror det på att Chrome felaktigt tolkar informationen på sidan som inloggningsuppgifter och sparat värdena "E-postadress" och "Lösenord" för admin.laget.se i sin autofill-funktion. Detta har hänt efter en uppdatering i Chrome.

Du som drabbats av detta behöver själv rensa bort de felaktiga inloggningsuppgifterna. Du når inställningarna genom att skriva in chrome://settings/passwords i adressfältet i din Chrome-webbläsare. Där har du då möjlighet att ta bort inloggningsuppgifterna som sparats för "admin.laget.se", alternativt ta bort alla sparade lösenord. Detta har inget med dina "riktiga" inloggningsuppgifter att göra och påverkar inte dessa.

Powered by Zendesk