Hur kan en lagadministratör se att en medlem har betalat sin medlemsfaktura?

En administratör för ett lag kan se huruvida en medlem betalat sin medlemsfaktura genom att gå till Admin > Medlemsstatus. Där kan man i översikten dels se huruvida en medlem har fakturerats eller inte samt betalningsstatus. Det går att se statusen för både medlemsavgift och säsongs-/träningsavgift.

Prickarna i medlemsstatusen innebär: 

Har medlemmen en vit prick = har ännu inte fakturerats
Har medlemmen en blå prick = har fått medlemsfaktura men ännu inte betalat
Har medlemmen en grön prick = har fått och betalat sin medlemsfaktura
Har medlemmen en röd prick = har fått medlemsfaktura som nu förfallit

Powered by Zendesk