Hur kan en lagadministratör se att en medlem har betalat sin medlemsfaktura?

En administratör för ett lag kan se huruvida en medlem betalat sin medlemsfaktura genom att logga in som administratör och gå till "Medlemsstatus" i menyn till vänster. Där kan man i översikten dels se huruvida en medlem har fakturerats eller inte, samt betalningsstatus. Det går att se statusen för både medlemsavgift och säsongs-/träningsavgift.

 

Prickarna i medlemsstatusen innebär: 

Har medlemmen en vit prick = har ännu inte fakturerats
Har medlemmen en blå prick = har fått medlemsfaktura men ännu inte betalat
Har medlemmen en grön prick = har fått och betalat sin medlemsfaktura
Har medlemmen en röd prick = har fått medlemsfaktura som nu förfallit

Powered by Zendesk