Vad innebär primär och sekundär e-postadress?

När du ligger tillagd i minst en klubb har du möjlighet att ange en primär och en sekundär e-postadress. Den primära e-postadressen används för att logga in och är således den ”huvudsakliga” adressen. 

Man har sedan möjlighet att komplettera sin primära e-postadress med en sekundär om man önskar få utskick till mer än en mejladress. Den sekundära ska alltså inte vara densamma som den primära. Önskar man endast få information till en e-postadress är det alltså den primära man ska ange och lämnar fältet för sekundär tom.

Vill du som medlem justera din primära och/eller sekundära e-postadress kan du göra detta när du loggat in under ”Mina uppgifter”. Den primära finns under ”Allmänt” och den sekundära under ”Kontaktuppgifter”.

Vill du som administratör justera en medlems primära och/eller sekundära e-postadress gör du detta i Admin > Medlemmar genom att klicka på raden för aktuell medlem och ”Redigera”. Även här finns den primära under ”Allmänt” och den sekundära under ”Kontaktuppgifter”.

Powered by Zendesk