Varför syns inte en medlem i medlemsstatusen?

Detta beror på att medlemmen inte ligger som fakturerbar i medlemsfaktureringen och detta är något som en person från klubben centralt med behörigheten ”Medlemsansvarig” kan korrigera.

Det görs genom att gå till Admin > Fakturering > Fakturerbara medlemmar. Klicka sedan på fliken ”Hantera fakturerbara medlemmar” under listen och sök fram aktuell person.

Bocka sedan i rutan till vänster om medlemmens namn och klicka på ”Aktivera valda för fakturering”. Vill man markera många samtidigt, exempelvis alla i ett lag, använder man rutan till vänster om ”Namn” så markeras alla på sidan.

När detta är gjort kommer personen/personerna att synas i medlemsstatusen för de lag denne ligger tillagd i och med aktuell status.

Prickarna i medlemsstatusen innebär: 

Har medlemmen en vit prick = har ännu inte fakturerats
Har medlemmen en blå prick = har fått medlemsfaktura men ännu inte betalat
Har medlemmen en grön prick = har fått och betalat sin medlemsfaktura
Har medlemmen en röd prick = har fått medlemsfaktura som nu förfallit

Powered by Zendesk