Varför syns inte en medlem i medlemsstatusen?

Det beror på att medlemmen inte ligger som fakturerbar i medlemsfaktureringen, och detta är något som en person från klubben centralt med behörigheten ”Medlemsansvarig” kan korrigera.

Det görs enligt följande.

  1. Logga in som administratör på klubben.
  2. Gå till Fakturering i menyn till vänster.
  3. Gå till Fakturerbara medlemmar.
  4. Klicka på fliken "Hantera fakturerbara medlemmar" och sök fram aktuell person.
  5. Bocka i rutan till vänster om personens namn och klicka på "Aktivera valda för fakturering".

Vill man markera flera samtidigt, exempelvis alla i ett lag, använder man rutan till vänster om ”Namn” så markeras alla på sidan.

När detta är gjort kommer personen/personerna att synas i medlemsstatusen för de lag denne ligger tillagd i, och med aktuell status.

Prickarna i medlemsstatusen innebär: 

Har medlemmen en vit prick = har ännu inte fakturerats
Har medlemmen en blå prick = har fått medlemsfaktura men ännu inte betalat
Har medlemmen en grön prick = har fått och betalat sin medlemsfaktura
Har medlemmen en röd prick = har fått medlemsfaktura som nu förfallit

Powered by Zendesk