Vad menas med medlemsstatus?

Medlemsstatus är ett menyval som finns i Admin på lagnivå och som syns när klubben har aktiverat medlemsfaktureringen. Detta verktyg finns för att hjälpa lagens administratörer att genom en överblick ha möjlighet att se en vilka medlemmar som har och inte har fakturerats, samt vilka som har betalat sin medlems- och/eller säsongsavgift och inte.

I medlemsstatusen finns även information om huruvida en medlem har post- och e-postadress registrerat på sitt användarkonto, eller om personen har föräldrar med e-postadress kopplade.

 

Prickarna i medlemsstatusen innebär: 

Har medlemmen en vit prick = har ännu inte fakturerats
Har medlemmen en blå prick = har fått medlemsfaktura men ännu inte betalat
Har medlemmen en grön prick = har fått och betalat sin medlemsfaktura
Har medlemmen en röd prick = har fått medlemsfaktura som nu förfallit

Powered by Zendesk