Vad innebär kategorin “Personer som saknar roll” i medlemsregistret?

När en medlem tas bort från sista lag eller från klubben centralt och inte längre har någon roll i föreningen hamnar denne under kategorin "Personer som saknar roll" i medlemsregistret.

Ett tips är att hålla musen över info-ikonen längst ut till höger för att se vem som tagit bort personen, när och från vilket lag.

Vi rekommenderar att man med jämna mellanrum ser över denna kategori och rensar bort personer som inte längre har någon roll i föreningen.

Tillgång till medlemsregistret har personer med behörigheten "Klubbadministratör" och "Medlemsansvarig".

Powered by Zendesk