Hur tar jag bort en Klubbadministratör eller Medlemsansvarig?

För att kunna ta bort en person som har behörigheten "Klubbadministratör" eller "Medlemsansvarig" behöver man först ta bort behörigheten. Detta är något som en annan klubbadministratör eller medlemsansvarig har möjlighet att göra.

För att ta bort en klubbadministratör (av en befintlig klubbadministratör): Gå till klubbsidan > Admin > Medlemmar. Klicka sedan på raden för aktuell person och välj "Redigera". Klicka därefter ur bocken "Klubbadministratör" och "Spara".

För att ta bort en medlemsansvarig (av en befintlig medlemsansvarig): Gå till klubbsidan > Admin > Medlemmar. Klicka sedan på raden för aktuell person och välj "Redigera". Klicka därefter ur bocken "Medlemsansvarig" och "Spara".

Gå sedan tillbaka till medlemslistan, klicka på raden för aktuell person igen och välj nu "Ta bort". Om personen inte har någon mer roll i föreningen kommer denne hamna i medlemsregistret under "Personer som saknar roll".

Powered by Zendesk