Koppling av lag - vad betyder det?

Koppling av lag bör man ha på alla lag som är aktiva i föreningen. Detta har klubbens administratörer möjlighet att ordna i adminläge via "Lag/sektioner" på klubbsidan genom att klicka på raden för berört lag > "Redigera" och då bocka i rutan "Koppling" och spara. Alla kopplade lag har en grön bock under kolumnen "Koppling".

Koppling av lag är en förutsättning för att man ska möjlighet att:
- Medlemsfakturera det
- Närvaroaktiviteterna för laget ska föras över till IdrottOnline via exporten
- Lagets aktiviteter ska visas i föreningens centrala kalender
- Ha möjlighet att göra utskick till laget via klubbens "Utskick"

Icke aktiva/vilande lag bör man omvänt ta bort kopplingen från.

Powered by Zendesk