Kan jag fakturera en Stödmedlem?

Det går alldeles utmärkt att fakturera en Stödmedlem på samma sätt som övriga medlemmar. Se bara till att dessa har en korrekt e-postadress tillagd på sin profil om medlemsfakturan ska skickas via e-post och en korrekt postadress om medlemsfakturan ska skickas med brev.

Stödmedlemmar läggs till på Klubbsidan > Admin > Medlemmar > Lägg till medlem och välj sedan rollen ”Stödmedlem”.

I faktureringen är det självklart möjligt att skapa en avgift för enbart Stödmedlemmarna om man vill. Detta görs i Admin > Fakturering > Avgifter > Skapa avgifter. 

Powered by Zendesk