Vad händer om en medlemsfaktura betalas flera gånger?

Om en medlemsfaktura är avslutad, via betalning eller makulering, och ytterligare personer därefter betalar samma medlemsfaktura så kommer vår teknikleverantör för medlemsfaktureringen automatiskt skapa ett återbetalningsärende. En personlig värdeavi kommer skickas hem till den person som betalt medlemsfakturan om den redan var betald/avslutad. Värdeavin brukar i de flesta fall komma inom två veckor från den dag betalningen skedde.

Detta gäller även om man betalar för mycket på en medlemsfaktura. Då kommer det överskjutande beloppet att återbetalas på samma sätt via en värdeavi.

Powered by Zendesk