Vad händer om en medlemsfaktura betalas dubbelt eller överbetalas?

Detta gäller medlemsfakturor via vår ena teknikeverantör Billogram (före 2024-02-14).

 

Om en medlemsfaktura är avslutad, via betalning eller makulering, och ytterligare personer därefter betalar samma medlemsfaktura så kommer vår teknikleverantör för medlemsfaktureringen automatiskt skapa ett återbetalningsärende. En personlig värdeavi kommer skickas hem till den person som betalt medlemsfakturan om den redan var betald/avslutad. Värdeavin brukar i de flesta fall komma inom två veckor från den dag betalningen skedde.

Detta gäller även om man betalar för mycket på en medlemsfaktura. Då kommer det överskjutande beloppet att återbetalas på samma sätt via en värdeavi.

En värdeavi är en check som skickas ut med posten som inbetalaren kan lösa in antingen på en bank eller på ett ombud. Mer info: https://www.kassagirot.se/tjanster/losa-in-vardeavier/

Powered by Zendesk