Vad är Premium?

Om du som som användare alltid önskar en reklamfri version av laget.se har du möjlighet att teckna Premium. För en liten månadspeng och utan bindningstid har du denna möjlighet - då är det alltid reklamfritt oavsett var du är inloggad i laget.se.

Om du tecknar Premium så har du både reklamfritt och stöttar även laget.se så att vi får bättre möjligheter att vidareutveckla systemet. Bara positivt alltså.

För att köpa Premium: Klicka här
För att läsa mer om Premium: Klicka här

Powered by Zendesk