Är ett dokument bra som en bild i en nyhet?

Nej. Vi rekommenderar inte att man använder ett dokument som bild i en nyhet. Välj istället ett liggande fotografi utan text/annan grafik och klistra istället in texten direkt i nyheten.

Genom att göra så blir det enkelt att läsa texten i mobilen, vilken de flesta använder.

Ett liggande fotografi taget med en vanlig smartphone duger gott som bild i en nyhet. 

Powered by Zendesk