Hur lägger jag till ytterligare en ledare i SMS-gruppen ”Spelare”?

För att en ny ledare ska läggas till i SMSgruppen ”Spelare” måste denne själv göra ett utskick till den aktuella gruppen via webbläsaren. Detta görs i Admin under ”Utskick”.  

Samma sak gäller för samtliga ledare i ett lag för att bli med i SMS-gruppen för spelare.

Powered by Zendesk