Varför finns det hål i nummerserien för medlemsfaktureringen?

Hålen i serien beror på att om t.ex. en medlemsfaktura med nr 1 har skickats och att det sedan görs någon ändring på den som kräver att den krediteras och skickas om (t.ex. om en delkreditering sker). Då skapas en ny medlemsfaktura som då får nr 2, vi uppdaterar då i vår databas så att den får nr 2.

Det vi visar är alltid det aktuella fakturanumret. Den kompletta loggen över vad som har hänt med de olika medlemsfakturorna finns i de rapporter som man kan ladda ner, och dessa skapas av vår teknikleverantör för medlemsfaktureringen Billogram. Dessa rapporter hittar du under Fakturering och underfliken Rapporter.

Powered by Zendesk