Varför finns det hål i nummerserien för faktureringen?

Hålen i serien beror på att om t.ex. en faktura med nr 1 har skickats och sedan görs det någon ändring på den som kräver att fakturan krediteras och skickas om (t.ex. om en delkreditering sker) Då skapas en ny faktura som då får nr 2, vi uppdaterar då faktura i vår databas så att den får nr 2.

Det vi visar är alltid det aktuella fakturanumret. Den kompletta loggen över vad som har hänt med de olika fakturorna finns i de rapporter som man kan ladda ner och dessa skapas av Billogram. Dessa rapporter hittar du under Fakturering och underfliken Rapporter.

Powered by Zendesk