Hur kan jag se att vi inte missat fylla i något i närvarorapporteringen?

 Ni kan kontrollera närvaron för ert lag genom att:
 
1. Gå till lagets hemsida och logga in.
2. Klicka på “Admin” högst upp i den svarta användarbaren.
3. Klicka på ”Aktiviteter och närvaro” via mobil eller ”Aktiviteter” via dator.
4. Klicka på “Visa aktiviteter” under rubriken “Din förening kan missa visst LOK-stöd”. 

Om ni vill se för hela er förening så kan klubbadministratörerna göra detta på klubben genom att:

1. Gå till klubbens hemsida och logga in via en dator.
2. Klicka på ”Admin” och sedan på ”LOK-stöd”
3. Om något behöver åtgärdas visas meddelandet ”Din förening kan missa visst LOK-stöd”
4. Klicka på ”Visa aktiviteter” om du får meddelandet ovan.

 

Powered by Zendesk