Hur beskärs bilder i laget.se?

När man publicerar innehåll på Internet idag vet man inte i vilket exakt sammanhang det kommer visas. Exempelvis nyhetsbilder på laget.se kommer att visas i laget.se på dator, i mobil webbläsare, mobilapp och då i flera olika ställen som nyhetskarusellen, listan över nyheter, inne på själva nyheten och så vidare. Där beskärs bilderna i flera olika format baserat på vad som passar bäst i sammanhanget.

Dessa nyheter delas också till Facebook men också Twitter, LinkedIn och andra sajter som förhandsvisar länkarna och där beskärs bilderna på ytterligare sätt i sina olika miljöer (dator, mobilwebb, app, surfplatta med mera).

Sammanfattningsvis kan man säga att bilder helt enkelt beskärs på olika sätt baserat på i vilket sammanhang de presenteras, oavsett om det gäller nyhetsbilder, profilbilder, lagbilder eller andra bilder.

Text i bilder
Med anledning av ovanstående bör man låta text vara text genom att ha det i rubrik och innehåll för att istället låta bilden vara ett vanligt foto. Vi, och andra sajter som Facebook med flera, gör sedan vårt bästa för att beskära fotot på bästa sätt baserat på vilket sammanhang det presenteras i.

Porträtt eller landskap? (stående eller liggande)
Generellt sett kan man säga att stående bilder (porträtt) är att rekommendera som profilbild (användarkonto/laget) och liggande bilder (landskap) för nyheter.

Powered by Zendesk