Finns det ett samarbete mellan laget.se och IdrottOnline?

Ja, Riksidrottsförbundet och laget.se har tecknat ett avtal som möjliggör fullt statligt LOK-stöd för alla de tusentals idrottsföreningar som använder laget.se som föreningssystem. Detta innebär att närvarodata skickas automatiskt utan merarbete för den ideella ledaren.
 

Du som administratör centralt i klubben kan nu aktivera integrationen mellan IdrottOnline och laget.se. Det innebär att närvarodata som är rapporterad från och med 1 juli 2016, och kontinuerligt framåt i tiden, automatisk kommer föras över till IdrottOnline som underlag för er förenings statliga LOK-stödsansökan.
 
Integrationen är helt kostnadsfri, behöver endast göras en gång och innebär att era lagledare inte behöver närvarorapportera någon annanstans än i laget.se. Bra för alla alltså!
 

Så här gör du:

Du behöver ha administrativa rättigheter på klubbnivå i laget.se och IdrottOnline.
 
1. Se till att ni har ett giltigt organisationsnummer i laget.se som stämmer överens med det på IdrottOnline. Organisationsnummer i laget.se ändrar du i Admin > Inställningar > Föreningsregister på er Klubbsida.
 
2. Aktivera integrering för laget.se i IdrottOnline genom att logga in på IdrottOnline och klicka på Administration > Integration. Scrolla ned på Integrationssidan till du ser rubriken Extern applikation. Klicka på Aktiveraknappen för laget.se.
 
3. Aktivera exporten i laget.se via Admin > LOK-stöd > Export till IdrottOnline > Aktivera export.
 
4. Peppa era ledare i föreningen att närvarorapportera löpande. Detta kan till exempel enkelt göras i laget.se-appen direkt på plats för en aktivitet.
 
5. När LOK-stödsperioden är slut (en gång varje halvår) kontrollerar och godkänner ansvarig klubbadministratör närvarodatan i IdrottOnline och gör enslutgiltig ansökan (några knapptryck) med den data som skickats in.
 

Tips!

Ansvarig för LOK-stödet bör hålla koll under perioden så att alla lag ligger i fas med rapporteringen. Man får en bra överblick under Admin > LOK-stöd > Välj period och Visa närvaroinformation. Det är även bra att hålla koll så att allt ser korrekt ut i IdrottOnline.

Powered by Zendesk