Hur aktiverar jag medlemsfaktureringen i laget.se?

Gå in under Fakturering i Admin på Klubbsidan via en dator och fyll i föreningens uppgifter. Välj vilka roller i klubben som ska bli aktiverade för faktureringen. Det vanligaste är att Aktiva (Spelare), Ledare, Styrelsemedlemmar, Personal och Stödmedlemmar ska kunna bli fakturerade.

Observera att ni inte ska aktivera Föräldrar för fakturering, om de själva inte ska bli medlemmar. Spelare under 18 år faktureras i stället med märkningen "Till målsman för..." och fakturan kommer automatiskt skickas vidare till kopplade föräldrar.

Medlemsfaktureringen kommer i normala fall aktiveras efter 0-3 arbetsdagar och ett mejl skickas till den ni valt som Medlemsansvarig med mer information efter att ni klickat på "Anslut oss till tjänsten".

Ni förbinder er inte på något vis att använda tjänsten när ni ansluter er.

Mer om medlemsfaktureringen här!

Powered by Zendesk