Hur gör vi för att LOK-stödsrapportera med mindre grupper, trots att vi bara har en händelse i kalendern?

I Riksidrottsförbundets regler för LOK-stöd (kapitel 4, § 2, ”Villkor för bidrag”) går att läsa:

”Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniortrupp etc. kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.”

laget.se följer av RF uppsatta regler för LOK-stödet och därför kan inte en enskild händelse delas upp i mindre grupper.

Powered by Zendesk