Måste våra ledare närvarorapportera i IdrottOnline?

Nej. Ledarna sköter sin närvarorapportering enbart i laget.se. Föreningen kopplar ihop laget.se och IdrottOnline vilket gör att närvarodatan automatiskt skickas över. Detta behöver bara göras en gång.

Efter avslutad LOK-stödsperiod måste ansvarig person i klubben gå in i IdrottOnline för att “slutföra” föreningens LOK-stödsansökan, men ledarna i de enskilda lagen behöver alltså bara arbeta i laget.se.

Powered by Zendesk