Vad är ApN?

ApN är en tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering och står för Aktivitetskort på nätet som idag används av ett flertal kommuner i Sverige. 
I laget.se kan din klubb sköta all närvarorapportering och sedan exportera underlaget till ApN.

Powered by Zendesk