Vad är ApN?

ApN är en tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering och står för Aktivitetskort på nätet som idag används av ett flertal kommuner i Sverige. Se lista här: http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningar/aktivitetskortpanatet.4.4830d5b10bd1651247800011358.html
I laget.se kan din klubb sköta all närvarorapportering och sedan exportera automatiskt till ApN.

Powered by Zendesk