Varför får inte vi utskick från vår lagsida?

Om ni inte får alla utskick från er sida behöver ni kontrollera följande.

- Kontakta administratören för den aktuella sidan och be denne person att kontrollera att ni ligger tillagda med korrekt e--postadress.

- Kontrollera skräpposten samt obetrodda mottagare för din e-postadress och leta efter adressen no-reply@laget.se. Vissa e-postadresser kan ibland blockera denna adress.

Är ovanstående uppgifter kontrollerade och allt är korrekt behöver ni kontakta oss, skicka med webbadressen till den aktuella sidan samt vilken e-postadress det gäller.

Powered by Zendesk