Hur skicka e-post till enskilda mottagare?

Ja, logga in i admin och klicka på Utskick och sedan E-postutskick. Här kan du klicka på raden för den aktuella gruppen så expandera gruppen och du kan välja ut just den eller dem mottagare du vill mejla.

Powered by Zendesk