Kan jag länka till ett dokument i ett menyval?

Ja, detta är något som vi kan erbjuda. Dokumentet måste först vara uppladdat under menyvalet Dokument, klicka här sedan på aktuellt dokument och redigera. Här kopierar du den webbadress som syns efter Länka dokument.

Klicka dig nu vidare till Menyval i vänstermenyn, klicka på aktuellt menyval eller skapa nytt menyval. När du är inne i redigeringsläge på det aktuella menyvalet klickar du på knappen Länk som syns ovanför rutan för Innehåll. Skriv in önskad länktext och klistra sedan in den adress som du tidigare har hämtat, tänk på att det endast ska vara ett http:// för att länken ska fungera.
Klicka Klar och sedan spara nere till höger.

Detta är något som även fungerar i Nyheter.

Powered by Zendesk