Vad gör vi med rapporterade inlägg, var visas dem?

Har en kommentar eller ett gästboksinlägg rapporterats ligger ansvaret på administratören för den aktuella sidan. Administratören behöver granska inlägget och ta ställning om inlägget varit olämpligt eller om det rapporterats av misstag. 
Är inlägget olämpligt bestämmer ni själva om det ska följas upp eller om det bara ska plockas bort.

Rapporterade inlägg hittar du som administratör på förstasidan i administratörsvyn, på förstasidan hittar du där Rapporterade inlägg. Är ett inlägg rapporterat hittar du även här IP-nummer.

Vi rekommenderar att inte radera rapporterade inlägg utan låt dessa inlägg ligga kvar under rapporterade inlägg. Ni får då en bra överblick om ni får återkommande inlägg som är olämpliga. Ni har även underlag sparat om ni vill polisanmäla ett olämpligt inlägg.

Powered by Zendesk