Hur redigera uppgifter under Kontakta oss?

För att redigera en kontaktperson under kontakta oss loggar du in som administratör och klickar på menyvalet medlemmar. Klicka här på aktuell medlem och redigera, här kan du sedan välja om personen ska visas under Kontakta oss, samt redigera medlemmen kontaktuppgifter.

Önskar du redigera Klubbens kontaktuppgifter som visas ovanför kontaktpersonerna behöver du kontakta Klubbsidans administratör och be denne person att redigera dessa uppgifter under Inställningar och föreningsregister.

Powered by Zendesk