Hur lägga till ytterligare administratörer på vår sida?

Önskar ni lägga till ytterligare en administratör för er sida loggar du in och växlar till administratörsvyn. Klicka här på medlemmar i vänstermenyn, här finns det sedan två alternativ.

-Finns medlemmen med i medlemslistan klickar du på den aktuelle medlemmens namn och redigera, här kan du sedan addera administratörsrättigheter. Klicka på spara, nästa gång medlemmen loggar in kommer denne person att ha administratörsrättigheter.

-Finns medlemmen inte med i medlemslistan klickar du på underfliken, Lägg till medlem. Här kan du sedan lägga till den nye medlemmen, samt addera administratörsrättigheter. ett informationmejl skickas sedan ut till medlemmen.

 

Powered by Zendesk