Vilka ser personnummer?

Administratören för en lagsida kan se personnummer på lagets medlemmar. En förälder kan också se personnumret för sitt eget barn. Vi lämnar aldrig ut några personnummer till tredje part.

Powered by Zendesk