Vad säger Datainspektionen om personnummerhanteringen på laget.se?

Den statliga förvaltningsmyndigheten Datainspektionen har granskat hur laget.se hanterar personnummer och konstaterade att hanteringen följer alla de lagar och regler som finns.

Powered by Zendesk