Hur skickar vi ut en faktura till en medlem som saknar e-postadress?

Det går endast att skicka ut fakturor via mejl. Om ni har skickat en faktura till en person som inte har någon mejladress på sitt konto, har fakturan inte kommit fram till mottagaren. Fakturan har då en orange prick och under info står det "Ingen e-post".

För att se till att personen får sin faktura går ni in på Fakturering och söker upp fakturan. Klicka 'Redigera' och sedan 'Visa faktura'. Då visas fakturan så som den visas för mottagaren. Har man länken, alltså avi.laget.se/xxxxxxx, så kan man komma åt fakturan. Om du har ett sätt att kontakta personen på (exempelvis Facebook, SMS eller om du har fått en e-postadress), kan du kopiera länken och skicka till personen. 

Längst ner på fakturan finns även knappen Skriv ut. Då skapas en PDF som går att skriva ut. Utskriften kan ni sedan ge i handen på personen, lägga i deras brevlåda eller skicka via post. Notera att det endast är uppgifterna för betalning via bankgiro som finns med på utskriften, inte Swish

PS. Om ni får in en e-postadress och uppdaterar personens profil, påverkar det INTE skickade fakturor. För att personen ska få fakturan behöver ni antingen skicka ut den manuellt enligt beskrivningen ovan, eller makulera fakturan och skicka ut en ny.

 

Powered by Zendesk