Vad innebär de olika avgiftstyperna i medlemsfaktureringen?

Kanske har ni en Medlemsavgift för året samt ett par Säsongsavgifter? Klicka på fliken Avgifter under Fakturering i Admin för att skapa dessa.

Medlemsavgift

  • Används för medlemskap i föreningen och adderar medlemsdagar på mottagaren när fakturan är betald.
  • Döps förslagsvis till just ”Medlemsavgift 2019” eller liknande.
  • Den som betalat denna avgift blir markerad som medlem i föreningens medlemsregister.
  • Avgiften kan bara faktureras en gång per medlemsperiod mot en och samma person och förhindrar därför dubbelfakturering.
  • Medlemsavgiften kan ”återanvändas”, men ni kan även skapa en ny medlemsavgift för nästa medlemsperiod för extra tydlighet.

Säsongsavgift

  • Kan till exempel döpas till ”Säsongsavgift fotboll ungdom VT19”.
  • Den här avgiften kan endast faktureras en gång till samma person.
  • Man behöver skapa en ny avgift inför varje ny säsong.

Viktigt att tänka på här är om ni har medlemmar i två eller flera olika lag (olika sporter eller åldersgrupper), där olika säsongsavgifter gäller, så finns ingen spärr mot att få flera säsongsavgifter. Är medlemmar med i flera lag i föreningen gäller det alltså att hålla manuell koll på dessa medlemmar om de inte ska faktureras flera säsongsavgifter.

Övrig avgift

  • Inga begränsningar eller spärrar.
  • Kan till exempel användas för cupavgift, matchställ eller liknande.
Powered by Zendesk