Personer som saknar fullständigt personnummer, hur gör vi?

Personer som ännu inte fått svenskt personnummer (t.ex. asylsökande, nyanlända eller utländska spelare) får räknas för LOK-stöd under förutsättning att personen ifråga är inom bidragsberättigad ålder. För att få godkänt statligt bidrag för dem fyller man i följande uppgifter för medlemmen i laget.se:

För en ny medlem:

1. Klicka på ”Admin” och sedan ”Medlemmar”.
2. Välj + Lägg till medlem
3. Klicka på Sök/Skapa ny
4. Fyll i födelsedatum, land (nationalitet) och resterande information för den nya medlemmen
5. Spara
6. Klicka på den tillagda medlemmen som saknar personnummer och välj ”Redigera”.
7. Gå till Kontaktuppgifter och fyll i postadress för medlemmen så godkänns LOK-stöd för denne.
8. Spara 

För en medlem som redan ligger tillagd i laget:

1. Klicka på ”Admin” och sedan ”Medlemmar”.
2. Klicka på personen som saknar personnummer och välj ”Redigera”.
3. Se till att födelsedatumland (nationalitet) och postadress finns tillagd på medlemmen så godkänns LOK-stöd för denne.

Powered by Zendesk