Kallelser för flyttad match

Om ert lag har silver- eller guldpaket och ni redan hunnit skicka ut en kallelse för aktiviteten innan ändringen är gjord så är den bästa lösningen att ta bort matchen under Aktiviteter i Admin. Skapa sedan en ny aktivitet som i punkten ovan och gör därefter en ny kallelse med den ändrade tiden.

Powered by Zendesk