Förälder ligger kopplad till fel spelare, hur går jag tillväga?

Om en förälder ligger kopplad till fel spelare loggar du in i admin och klickar på Medlemmar. Klicka här på aktuellt namn och redigera. Klicka här på kontaktuppgifter så kan man i rullistan vid "Barn" ta bort spelaren som ligger fel. När man sedan sparar så kommer kopplingen vara borttagen.

Powered by Zendesk