Hur stor bör en bild vara?

  • Lagbilden visas som störst med 1268px bredd och behåller aspektratio.

  • Profilbilden visas som störst med 480px bredd. Att tänka på är att profilbilden ofta visas som en kvadrat och kommer därför ibland kapas om inte källbilden är kvadratisk.

Powered by Zendesk