Hur exporterar jag uppgifter kring medlemsbetalningar till vår bokföring?

Vid varje månadsskifte genereras en exportfil att ladda ner under Fakturering (i Admin) > Rapporter > Exportfiler. Det är en bokföringsrapport över de bokföringshändelser som har inträffat under föregående månad.

Bokföringsrapporten genereras i formatet PDF och SIE4. De flesta svenska bokföringsprogram kan läsa in SIE4-filen direkt till programmet.
Bokföringsrapporten är baserad på fakturametoden.

Powered by Zendesk