I vilka sammanhang bör vi använda samlingstid på en aktivitet?

Samlingstid kan vara bra att använda om ni ska samlas en specifik tid innan en aktivitet för uppvärmning eller ex. närvarokontroll. Om man önskar lägga till samlingstid i aktiviteten i efterhand så kan man göra det under Aktivitetsinfo.

Powered by Zendesk